Apmest LV logo

Veicam liela apjoma dekoratīvā apmetuma uzklāšanu

2018.gada sezonā veicām liela apjoma dekoratīvā apmetuma uzklāšanu gan mehanizēti gan manuāli. Jāatzīmē, ka kopējais darbu izpildes ātrums, saskaitot sagatavošanu, darbu veikšanu un tīrīšanu, šiem diviem paņēmieniem īpaši neatšķiras.

Mehāniskā dekoratīvā apmetuma uzklāšana varētu kļūt stipri rentablāka par manuālo, ja uzklājamais laukums ir virs 1000 kv.m. Mehanizētai dekoratīvā apmetuma uzklāšanai var traucēt arī tas, ja sastatnes ir pārāk tuvu sienai.