Apmest LV logo

Sanācijas apmetuma darbi

Veicam sanācijas apmetuma darbus vēsturiskas ēkas pagrabā Vecrīgā. Mūri tiek attīrīti no vecā apmetuma un drūpošas šuves iztīrītas 2cm dziļumā. Izsāļotās vietas tiek apstrādātas ar līdzekli ESCO-FLUAT. 50% no apmetamā laukuma pārklāj ar apmetumu Schromburg Thermopal-SP adhēzijas uzlabošanai. Sanācijas apmetums Schromburg Thermopal-SR44 tiek uzklāts mehanizēti 2cm biezā slāni. Apmestā virsma tiek izlīdzināta un rupji izrīvēta, lai izveidotu porainu virsmu mitruma izvadīšanai.