Apmest LV logo

Sakret sanācijas apmetums

Praktiskās apmācības par Sakret sanācijas apmetuma sistēmām.
Piedalījāmies Sakret rīkotajās apmācībās par Sanācijas apmetuma sistēmām.